We hebben onze competenties gegroepeerd in de volgende 4 gebieden:

  • Finance & Performance Management – gericht op het verbeteren van besturing & control of vraagstukken op de CFO agenda
  • Financial Risk & Compliance – gericht op risico management en compliance vraagstukken in de financiële sector
  • Operational Excellence – gericht op het verbeteren van de operationele processen
  • Data Science & Analytics – gericht op big data vraagstukken en geavanceerde analyses

Vanuit de verschillende gebieden worstelen organisaties met een diversiteit aan nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, waaronder:

  • Nieuwe technologieën en wiskundige modellen wordt het steeds makkelijker om grote hoeveelheden data te verwerken en te gebruiken voor het verbeteren van uw organisatieprestaties
  • We zien dat de rol van de CFO een enorme transitie doormaakt waarin een goede en gedragen blik op de toekomst steeds belangrijker is
  • In de financiële sector wordt vanuit regelgeving de druk op goed risicobeheer steeds belangrijker, ondertussen worden klanten en aandeelhouders nog kritischer en staat de winstgevendheid onder druk

Operational intelligence geeft steeds meer mogelijkheden om snel en effectief processen te optimialiseren

Visie en aanpak

Wij zetten data in om echt waarde toe te voegen aan uw organisatie. We zien dat het in organisaties vaak ontbreekt aan het vermogen om de mogelijkheden die de wereld van data biedt om te zetten in een gestructureerde aanpak. Daarnaast is het vertalen van data naar bruikbare inzichten een uitdaging. Uiteindelijk gaat het om het geven van inzicht dat erop gericht is de bedrijfsprestaties te verbeteren alsmede om betere sturing in een veranderende omgeving mogelijk te maken. De kern van onze aanpak is het vermogen om complexe vraagstukken te vertalen naar data en analyses en te voorzien in de juiste inzichten via een gestructureerde aanpak.

Daarnaast helpen wij uw organisatie niet alleen eenmalig inzichten te creëren, maar ook om de juiste competenties op te bouwen en fundamenten te leggen voor een duurzame verbetering.

Uiteindelijk is Data Science & Analytics voor ons geen doel op zich, maar een middel om bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit doen wij op een duurzame manier samen met uw organisatie om de juiste kennis en competenties te borgen nadat het project is afgerond.

Toegevoegde waarde en track record

De kracht van het Data Science & Analytics team zit hem in het feit dat wij sterke analytische vaardigheden combineren met het vermogen om samen met uw organisatie te werken aan een oplossing. Onze mensen zijn vaardig en ervaren op hun specifieke vakgebied in combinatie met gerichte expertise in elke markt. Alleen op deze manier resulteert dit in een duurzame verbetering in uw organisatie.

Middels alle technologische kennis en kunde binnen de Capgemini organisatie, kunnen wij uw organisatie ook ontzien op alle fronten. Te denken valt aan SaaS omgevingen, Business Intelligence platformen en specifieke analytics en visualisatiesoftware.