Cybersecurity is geen aangelegenheid voor de IT-afdeling of de CIO alleen

Aangezien het gaat om de continuïteit van bedrijfsprocessen, reputatie, kosten en aansprakelijkheid of bescherming van klant- of persoonsgegevens en risicomanagement, raakt het de kern van de organisatie en daarmee alle medewerkers. Een systeem, applicatie of proces kan namelijk nog zo beveiligd zijn, de security valt of staat met degene die er mee werkt.

Maar zijn uw medewerkers voldoende alert op phishing? Wat zijn de spelregels voor omgang met social media? En hoe maken uw medewerkers op een veilige wijze gebruik van hun devices? De kennis om deze vragen te beantwoorden komt niet vanzelf.

Bewustwording van uw eigen cybersecurity

Bewustwording gaat in essentie om het veranderen van gedrag: het voorkomen van ongewenst gedrag en bevorderen van gewenst gedrag. Voordat gedrag verandert, is kennis nodig over wat gewenst en ongewenst is en waarom. Maar er is ook acceptatie en betrokkenheid nodig om de verandering te bewerkstelligen (houding).

Elk van deze dimensies behoeft aandacht, wil een bewustwordingscampagne slagen. De doelen op kennis, houding en gedrag kunnen niet tegelijk worden bereikt. We hanteren een logische volgorde, of fasering, waarin u deze doelen kunt bereiken: van kennis naar houding naar gedrag.

Onze ervaring op het gebied van risicomanagement en informatiebeveiligingsbeleid

Capgemini ondersteunt u in het bewustwordingsproces met zijn ruime ervaring en diepgaande kennis op het gebied van awareness trajecten op het thema cybersecurity, zowel in publieke en private als in nationale en internationale organisaties. We putten onze kennis uit meerdere disciplines, ervaring en een rijke hoeveelheid aan werkvormen gericht op betrokkenheid en gedragsverandering voor medewerkers.

Ook op het gebied van risicomanagement, informatiebeveiligingsbeleid en implementatie van technologische en organisatorische maatregelen kan Capgemini Consulting u van dienst zijn.