Met de nieuwe technologieën en wiskundige modellen wordt het steeds makkelijker om grote hoeveelheden data te verwerken en te gebruiken voor het verbeteren van uw organisatieprestaties. Daarbij zien organisaties steeds beter de verschillende toepassingsmogelijkheden:

  • Het vergroten van de klantgerichtheid en klantwaarde, denk hierbij aan analyses rondom klantwaarde, churn, pricing, social media interaction of promotie effectiviteit
  • Verbeteren van interne processen, bijvoorbeeld middels process mining technieken
  • Optimaal gebruik maken van uw medewerkers, vergroten van HR-effectiviteit  met HR analytics
  • Verbeteren van de grip op uw organisatie middels risicobeheersing, risk analytics, of bijvoorbeeld fraudedetectie

Er is een schat aan data, de kunst zit erin om de data te identificeren en om te zetten naar bruikbare inzichten. Wij beheersen deze kunst.

Visie en aanpak

Big data, analytics, data science, internet of things, het zijn de buzzwords van dit moment. Het ontbreekt echter vaak aan het vermogen om de mogelijkheden die de wereld van data biedt om te zetten in een gestructureerde aanpak. Daarnaast is het vertalen van data naar bruikbare inzichten een uitdaging. Uiteindelijk gaat het om het geven van inzicht dat erop gericht is de bedrijfsprestaties te verbeteren alsmede om betere sturing in een veranderende omgeving mogelijk te maken. De kern van onze aanpak is het vermogen om complexe vraagstukken te vertalen naar data en analyses en te voorzien in de juiste inzichten via een gestructureerde aanpak.

Uiteindelijk is Data Science & Analytics voor ons geen doel op zich, maar een middel om bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit doen wij op een duurzame manier samen met uw organisatie om de juiste kennis en competenties te borgen nadat het project is afgerond.

Middels alle technologische kennis en kunde binnen de Capgemini organisatie, kunnen wij uw organisatie ook ontzien op alle fronten. Te denken valt aan SaaS omgevingen, Business Intelligence platformen en specifieke analytics en visualisatiesoftware.

Toegevoegde waarde en track record

De kracht van het Data Science & Analytics team zit hem in het feit dat wij sterke analytische vaardigheden combineren met het vermogen om samen met uw organisatie te werken aan een oplossing. Onze mensen zijn vaardig in het opzetten van (wiskundige) modellen en zorgen ervoor dat deze intuïtief en makkelijk zijn in gebruik. Alleen op deze manier resulteert dit in een duurzame verbetering in uw organisatie.

Ons team bezit daarnaast gerichte expertise in elke markt met vele jaren ervaring en wij hebben een lang en succesvol track record in het leveren van waarde voor onze klanten.