Een ASE event is gericht op het bereiken van versnelling en verbetering in verander- en implementatietrajecten. Het is een unieke manier om met een groep deelnemers, door samenwerking, in een dag of een paar dagen tot breed gedragen besluiten, eigenaarschap en actieplannen te komen.

Meer dan een derde van de Fortune Global 500 organisaties gebruikt onze ASE methode en we hebben in de afgelopen 20 jaar wereldwijd duizenden events geleverd.

Wat bepaalt uw toekomst?

Vraagstukken worden complexer en de groep belanghebbenden die mee moet beslissen, wordt groter. Digitalisering speelt hierin een grote rol.

Uw toekomst wordt mede bepaald door het vermogen een stevige fundament te bouwen dat een stootje (verandering) aan kan, door snel de juiste antwoorden te vinden in deze veranderende omgeving en vooral ze succesvol door te voeren.

Leren om anders te denken en te werken

Het oplossen van uitdagingen en inrichten van verandering is dagelijks werk. Maar het samenbrengen van verschillende belanghebbenden om besluiten te nemen en oplossingen te creëren kan maanden en soms jaren duren. Bovendien kunnen organisatorische en culturele conflicten het lastig maken voor medewerker s om zich te committeren en om de regie over een succesvolle verandering te kunnen behouden.

Wij geloven dat mensen slechts een fractie van hun potentieel gebruiken. Met onze manier van werken helpen we groepen mensen anders te denken en te werken. We laten ze hun creativiteit en verbeeldingskracht hervinden, waarmee ze de toekomst van hun organisatie vorm kunnen geven. We creëren inzicht in de consequenties van de verandering. We geven ruimte aan het ontstaan van verlangen, waardoor de kracht en het momentum ontstaan om echt doorbraken te realiseren.

Door alle zintuigen aan te spreken, te appelleren aan zowel hoofd als hart, vanuit verschillende perspectieven en niveaus te kijken, te visualiseren en te denken met het hoofd en de handen boren we creativiteit aan.

We doen dit in een omgeving waar een zorgvuldig gekozen groep mensen van verschillende achtergronden en kennis samen komen om een gezamenlijk doel na te streven. Hierbij creëren we een intense atmosfeer waarin creatief denken en samenwerking bloeien. Tijdens deze dag(en) gaan zij als groep écht met elkaar in gesprek. De betrokkenen nemen beslissingen en lossen issues op door parallel te werken in kleine groepen. Ze delen en bediscussiëren informatie als één groep. Tevens maken ze verschillende iteratieslagen om de oplossingen aan te scherpen en realiseerbaar te maken. Samen worden de oplossingen uitgewerkt, inclusief een actieplan om de randvoorwaarden te realiseren. We halen het beste uit een groep. Dit noemen we Group Genius. De werkbare oplossingen worden weken of maanden sneller dan met traditionele aanpakken bereikt.

Voorbeelden van uitkomsten zijn: business requirements, gevalideerde processen, een programma-aanpak, een jaarplan, een nieuw business model, een visie of het ontwerp van een transformatie.

Voorbeelden van ASE events:

DesignShop

De DesignShop is een op maat gemaakt event waarin wij mogelijk maken dat u samen met de door u gekozen deelnemers door groepsdialoog en besluitvorming een gemeenschappelijke visie en strategie kunt ontwerpen. Op basis van een gedegen inventarisatie maakt u een keuze voor de te volgen strategie, brengt u de consequenties in kaart en werkt u een plan van aanpak uit om de strategie te realiseren. Naast een complete en gedetailleerde strategie maakt u ook een begin met de transformatie van de organisatie of afdeling. Daarna bent u klaar om de veranderingen te implementeren en een eenduidige boodschap te communiceren. Afhankelijk van de complexiteit, schaal en doelstelling kan een DesignShop één tot meerdere dagen duren.

Rapid Solutions Workshop

Met een RSW kunnen we alle fasen van een systeemontwikkelings- of pakketimplementatieproject versnellen. Het event is hands-on en detailgericht. Met een RSW zult u de analyse- en definitiefasen van een project te versnellen en efficiëntieverbetering binnen de context van een IT-project realiseren.

NavCenter

Een NavCenter biedt de mogelijkheid binnen uw eigen organisatie versnelling en verbetering realiseren in grote en complexe trajecten. En NavCenter is de omgeving die de ASE gebruikt in uw eigen organisatie samen met de bijbehorende facilitatie, opgebouwd in uw eigen organisatie. Wij kunnen dit voor een periode voor weken, maanden of permanent realiseren. In dit NavCenter wordt gefaciliteerd coöperatief gewerkt en vinden (ASE) events plaats.

Toegevoegde waarde en track record

Omdat u vanaf de start een intensievere samenwerking start en dit doorwerkt in de dagelijkse realiteit, zult u verbetering in uw cultuur en in de samenwerking tussen de afdelingen ervaren. Onze werkvormen leiden tot verrassende en soms verbluffende resultaten, versnelling, focus en alignement en er is energie vrijgemaakt om ‘de slag’ te kunnen maken.

Onze klanten vertellen ons dat wij in staat zijn om doorbraken te realiseren, processen te versnellen, nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren en organisaties weer de regie te geven over hun transformaties

  • Versnelling: snel grote besluiten vormgeven in dagen in plaats van maanden
  • Kwaliteit: effectieve samenwerking met robuuste, pasklare oplossingen realiseren
  • Eigenaarschap: toezegging van belanghebbenden door gezamenlijk vormgeven
  • Mitigation: vergroting van de succeskansen voor het leveren van een programma
  • Innovatie: eventueel met behulp van de kennis van Capgemini IT trends doorgronden benutten

“Vooraf dacht ik dat het ambitieniveau wel heel hoog was. Maar om nu te zien, in het enthousiasme van iedereen en de uitwerkingen die gemaakt zijn, dat het ook daadwerkelijk haalbaar is en dat iedereen er ook vol voor wil gaan, dat is echt iets fantastisch!” (Directrice, Overheidsorganisatie)

“We hebben vandaag met elkaar fantastisch materiaal opgeleverd, dit vormt de basis en geeft richting voor onze organisatie. We hebben de doelstelling bereikt, het voelt heel goed in de fase van de fusie waar we nu inzitten. We hebben echt in elkaar geïnvesteerd.” (voorzitter RvB Nederlandse Zorgverzekeraar)

“Het was een unieke bijeenkomst, nooit eerder hebben wij zo intensief met elkaar gewerkt aan de toekomst van onze onderneming.” (CIO Verzekeraar)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

ASE Netherlands
Loek Herremans
Loek.herremans@capgemini.com
+31 30 689 1370