De uitdaging van de Digital Talent Gap is niet langer slechts een HR-kwestie; het is een organisatiebreed fenomeen dat van invloed is op alle gebieden van het bedrijf.

We voerden een wereldwijd, sectoroverschrijdend onderzoek uit in samenwerking met LinkedIn om de vraag naar en het aanbod van digitaal talent te analyseren. We hebben meer dan 1.200 mensen ondervraagd om de perspectieven van zowel werknemers als management teams te verzamelen. Daarnaast hebben we human resource managers, talentmanagers en recruiters op het gebied van digital en technology geïnterviewd. In parallel hebben we met LinkedIn samengewerkt om vraag en aanbod van specifieke digitale vaardigheden en digitale rollen te begrijpen.

Enkele belangrijke bevindingen uit het onderzoek:

  • De Digital Talent Gap wordt groter. Elke tweede organisatie die we ondervroegen, erkende dat deze digitale kloof groter wordt. Bovendien was meer dan de helft (54%) van de organisaties het erover eens dat de Digital Talent Gap hun transformatieprogramma’s belemmert en dat ze hun concurrentievoordeel hebben verloren door een tekort aan digitaal talent.
  • Angst voor het overbodig worden van vaardigheden kan een uitputtingslag veroorzaken. Over het algemeen denkt 29% van de werknemers dat hun vaardigheden nu overbodig zijn of in de komende een tot twee jaar overbodig worden. Tegelijkertijd denkt meer dan een derde (38%) dat hun vaardigheden over vier tot vijf jaar overbodig zullen zijn.
  • De Talent Gap in ‘zachte’ digitale vaardigheden is meer uitgesproken dan in ‘harde’ digitale vaardigheden. Uit het rapport bleek dat mensen met ervaring in ‘zachte’ digitale vaardigheden, zoals klantgerichtheid en passie voor leren, het meest gevraagd zijn door organisaties. Deze vaardigheden zijn een steeds belangrijker wordend kenmerk van een goede digitale professional.